neao

Omval i Västra Götalands läns landsting...

Publicerad 2011-02-11 17:38:37 i Roligt,

...och i Örebro kommun, nordöstra valkretsen
alprövningsnämnden har vid sitt sammanträde i dag avgjort återstående överklaganden av valen till landstings- och kommunfullmäktige den 19 september 2010. De 92 överklagandena i landstings- och kommunvalen rörde 10 landsting och 36 kommuner. 

Västra Götalands läns landsting
De fel som Valprövningsnämnden har konstaterat framgår av nedanstående tabell.
Valkrets Göteborg Västra Norra Södra Östra
Felaktigt godkända budröster 104
Oräknade förtidsröster 26 10 8 2 5
Väljare som ej fått rösta 2 1
Centerröster som inte kommit med i den slutliga sammanräkningen 1 15

Om C hade fått ytterligare 16 röster hade det partiet i stället för S fått det sista utjämningsmandatet. Om felen inte gjorts hade C med 85,7 – 88,5 % sannolikhet fått det sista utjämningsmandatet, enligt ett utlåtande av professor Svante Linusson. Valprövningsnämndens slutsats är att felen med fog kan antas ha inverkat på valutgången. Rättelse ska då ske. Den kan inte göras genom ny sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd. Nämnden har därför beslutat att omval ska ske. Fel har gjorts i samtliga fem valkretsar. Felen har inverkat på fördelningen av utjämningsmandat. Därför kan omvalet inte begränsas till viss eller vissa valkretsar utan måste avse samtliga. 

Örebro kommun
Valprövningsnämnden har konstaterat att 17 budröster felaktigt godkänts, att det brustit i ordningen i röstningslokalen på Vivalla bibliotek vid förtidsröstning den 1 september 2010 och att ett valtält vid samma tillfälle varit placerat för nära röstningslokalen. Marginalen till sista mandatet i valkretsen Örebro Nordöstra var mycket knapp. Om FP hade fått ytterligare en röst hade partiet, i stället för S, fått det sista mandatet i valkretsen. Om de 17 felaktiga budrösterna inte godkänts hade FP med 40 % sannolikhet fått det sista mandatet, enligt ett utlåtande av Svante Linusson. Nämnden bedömer att de nämnda felen med fog kan antas ha inverkat på valutgången. Rättelse ska därför ske och kan inte ske på annat sätt än genom omval. Omvalet kan begränsas till valkretsen Örebro Nordöstra. 

Övriga ärenden
I några ytterligare fall har nämnden konstaterat vissa felaktigheter i den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen. I dessa fall har nämnden beslutat att länsstyrelsen ska göra rättelse.

Källa: Sveriges Riksdag.

Jag kan knappt förstå det.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela